Arealplanlegging

Infrahead AS utarbeider reguleringsplaner for samferdselsanlegg, boligfelt, industri- og næringsområder mv.

Vi kan påta oss hele prosessen fra oppmåling av eksisterende situasjon, reguleringsplan med tekniske planer for terrengforming, veger og VA, illustrasjonsplaner med 3D-modeller og snitt, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, eventuelle støyberegninger og planlegging av tiltak m.v.

Vi benytter moderne dataverktøy fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Reguleringsplaner leveres på nyeste Sosi-format for innlesing i kommunale kartdatabaser etc.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen arealplanlegging.

Les mer …

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar